Naar wie worden de aanstellingspassen gestuurd na goedkeuring van de groslijsten?

De aanstellingspassen worden naar de gemeente gestuurd.

Add Feedback