Zijn er kosten aan de e-instructie verbonden?

De e-instructie is sinds 1 januari 2014 gratis voor organisaties en deelnemers. 

Dit is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijkswaterstaat/VCNL, Politie, NOC*NSF en de sportbonden KNVB, KNMV, NTFU, KNWU, KNSB, NWB, KNBLO en de Atletiekunie.