Ik moet een toestemming uploaden, waarom en hoe?

Als u wordt gevraagd om een toestemming dan heeft de gemeente geen abonnement en moet u een schriftelijke toestemming of vergunning overleggen. In deze toestemming moet in ieder geval staan om hoeveel deelnemers het gaat en voor welke aanstelling. Ook moet erin staan hoe lang deze aanstelling geldt; voor de duur van het evenement of voor een onbepaalde tijd.
 
Omdat vergunningen soms pas beschikbaar zijn kort voor het evenement en men de verkeersregelaars al wil laten opleiden kan worden volstaan met deze toestemming. Het uploaden van dit document kan in .PDF of .JPG-formaat en mag maximaal 2MB zijn.