Binnen welke tijd wordt een examen afgewikkeld?

Een volledig examen wordt binnen een dagdeel afgewikkeld. Als het opleidingsinstituut daarvoor de ochtend kiest, dan ligt dit dagdeel tussen 08.00 en 12.00 uur; wordt de middag gekozen, dan ligt dit dagdeel tussen 13.00 en 17.00 uur.Binnen één dagdeel kunnen maximaal 8 kandidaten examen doen. Er moet rekening mee worden gehouden, dat één of enkele kandidaten binnen de eerste 5 minuten aangeven te willen stoppen, waarna ze na afloop van het laatste examen de gelegenheid krijgen om het examen over te doen. Dit kan naar schatting tussen de 10 en 30 minuten vergen. Vervolgens maken de examinator (opleider) en mede-examinator (politieambtenaar) de balans op en wordt het examen met de kandidaten nabesproken en de uitslag meegedeeld.

Feedback

Geen coherent antwoord
Valerie (9/21/2015 at 10:52 AM)