Waaruit bestaat het theorie-examen voor beroepsverkeersregelaars?

Er zijn in de Regeling verkeersregelaars 2009 geen eisen gesteld aan het theorie-examen voor beroepsverkeersregelaars. Wel moet de opleider moet tijdens het praktijkexamen kunnen aantonen, dat de kandidaten zijn geslaagd voor het theorie-examen.