Hoe wordt het examen beoordeeld?

Tijdens het praktijkexamen voor verkeersregelaars gebruikt de aanwezige gedelegeerde van de politie een beoordelingsformulier om het optreden van de examenkandidaat te beoordelen.
 
Het beoordelingsformulier is hier te downloaden.