Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn collega's mijn taken over kunnen nemen tijdens mijn afwezigheid?

Zodra u een abonnement heeft aangevraagd op onze website heeft u een ambtelijke toegangscode ontvangen. Deze kunt u aan uw collega geven zodat deze dezelfde ambtelijke rol krijgt in op www.verkeersregelaarsexamen.nl die u nu heeft. Als u de code niet meer heeft kunt u deze opnieuw opvragen door een e-mail te sturen naar helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl.
 
Hier vindt u een handleiding die u kunt geven aan uw collega. Hierin wordt uitgelegd hoe een evenement en een groslijst gekeurd moeten worden. U kunt uw collega's inlichten over het beleid van uw gemeente in deze beslissingen.