Wat is de minimumleeftijd om evenementenverkeersregelaar te worden?

De minimale leeftijd is 16 jaar. 

Hierbij geldt de volgende regel: 

Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan 18 jaar worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

U kunt e.e.a. teruglezen in de Regeling verkeersregelaars 2009 artikel 9 t/m 13: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025299/2017-10-01#Paragraaf1