Aan welke eisen moet het examenkruispunt voldoen?

Er kunnen uitsluitend examens afgenomen worden op kruispunten die vooraf door de politie zijn goedgekeurd. Een overzicht van goedgekeurde kruispunten is te vinden op https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/Home/Examenkruisingen.
 
Wilt u een nieuw kruispunt aan dit overzicht laten toevoegen? Stuur ons dan een e-mail met de locatie van het kruispunt. Wij geven het kruispunt vervolgens op ter schouwing door de politie. Het duurt ongeveer zes weken voor deze in gebruik kan worden genomen. Zodra het kruispunt geschikt is bevonden wordt het op onze lijst geplaatst.
 
 
Onderstaande examenkruispunt-eisen kunt u zien als een minimum. Voldoet het kruispunt niet aan onderstaande eisen, dan zal het kruispunt ook bij schouwing niet goedgekeurd worden.
 
  • Het kruispunt moet bestaan uit twee gebiedsontsluitingswegen (wegen met gelijkvloerse kruisingen die bedoeld zijn om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten) binnen de bebouwde kom, met verkeersaanbod uit vier richtingen.
  • Het verkeersaanbod op dit kruispunt is gevarieerd in aanbod en categorieën.
Verder is op het kruispunt sprake van tenminste één van onderstaande verzwarende omstandigheden:
  •  Aanwezigheid van (frequent) openbaar vervoer
  •  Vrijliggende fietspaden
  •  Voorsorteervakken op tenminste twee van de vier richtingen
  •  Indien het kruispunt is voorzien van een verkeersregelinstallatie moet deze tijdens het examen op knipperen gezet of uitgeschakeld kunnen en mogen worden.