Kan men personen verwijderen van de contactenlijst?

Nee, men kan geen personen verwijderen uit de contactenlijst.