Is een VOG (verklaring van goed gedrag) verplicht?

Ja, een VOG is verplicht voor het aanvragen van een aanstellingspas.